may-do-do-am-3.png

Moisture reading checker Máy đo độ ẩm Sanko Vietnam ANSdanang

Sản phẩm này dùng với mục đích kiểm tra khả năng hoạt động của các đồng hồ đo độ ẩm loại   AQ, MR, TG, KG, PM...

Giá trị đọc:  Gỗ (H): 17~19%, Gỗ (S): 19~21%,  Giấy/ các-tông :  19~21%, vữa: 4~5%, thạch cao: 3~4%

Kích thước và trọng lượng :  52(W)×8(H)×30(D)mm, 12g