may-do-do-am.png

Sản phẩm này dùng với mục đích kiểm tra khả năng hoạt động của các đồng hồ đo độ ẩm loại   AQ, MR, TG, KG, PM...

Giá trị đọc:  Gỗ (H): 17~19%, Gỗ (S): 19~21%,  Giấy/ các-tông :  19~21%, vữa: 4~5%, thạch cao: 3~4%

Kích thước và trọng lượng :  52(W)×8(H)×30(D)mm, 12g