cam-bien-bao-muc-1.png

Các loại cảm biến báo mức cùng dòng IGVU Series:

Type

IGVU 02 GSP

IGVU 05 GSP

 IGVU 10 GSP

IGVU 02 GS

IGVU 05 GS

IGVU 10 GS

IGVU 02 GSP-C

IGVU 05 GSP-C

IGVU 10 GSP-C