may-kiem-kim-loai.png

Dùng để kiểm tra vật thể kim loại có chứa từ tính ( Fe)không chứa từ tính ( Nfe).

Electromagnetic induction

Cảm ứng điện từ

Steel ball φ1.0
Stainless φ2.5

Chỉ dùng để kiểm tra các mặt hàng không có phụ kiện kèm đi kèm bằng kim loại.

  • Sản phẩm may dùng kim :  Hàng dệt kim, vải , thảm.
  • Hàng may mặc: Miếng đệm vai, mũ, khăn tắm...