signal-converter-dualcon-6.png

ANS DaNang công ty XNK hàng đầu và là Nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp. Chúng tôi là nhà phân phối hãng IMO tại thị trường Việt Nam. 
Vui lòng liên hệ theo Email 📧 kim@ansgroup.asia  ☎ 0988 782 338 để nhận giá hỗ trợ ngay (1 số chúng tôi có sẵn kho hay về nhanh️🚀️🚀)

*** Giới thiệu:

The DUALCON-6 is a universal input Isolating Signal Converter. It can accept virtually every type of analogue input signal from millivolts to 40Vdc, mA, thermocouples, RTD’s etc. It also produces 3 types of analogue output; voltage, mA source, or mA sink on either of 2 analogue outputs. The unit can be powered by any DC voltage between 16 and 36Vdc or 18 and 32Vac. For mains AC voltage the DUALCON-3 is available which can be powered from any supply from 90Vac to 264 Vac at 50 or 60Hz. The instrument is packaged in a very compact 17.5mm wide enclosure which can be mounted on standard TS35 DIN-rail.