water-vapor-transmission-rate-tester-ǀ-may-do-do-tham-thau-hoi-nuoc.png

Các Thiết bị kiểm tra chất lượng  cho vật liệu chống thấm xây dựng Labthink – Labthink Vietnam

https://www.labthinkinternational.com/products/test-application/building-waterproofing-materials-testing-equipment.html

Labthink Tensile Strength Tester – Thiết bị đo độ bền kéo đứt

Máy kiểm tra độ bền kéo đứt bao gồm các tính năng kiểm tra : Độ bền kéo, Độ đứt, Độ bền tróc, Độ bền xé và Kiểm tra độ bền vòng kín – seal .

Labthink cung cấp các dòng máy  : Thiết bị đo độ bền kéo đứt  tự động - Auto tensile tester – model C610H , C610M, XLW (B) , XLW (M), XLW, XLW (PC) , XLW (EC), MEGA 1500 & máy kiểm tra đa năng - i-Strentek 1510 Universal Testing Machine & Máy kiểm tra chất lượng bao bì y tế - MED-01  Medical Packaging Tester

Labthink Thickness Measurement – Máy đo độ dày

https://www.labthinkinternational.com/products/test-property/thickness-measurement.html

Máy đo độ dày Labthink dựa trên phương pháp tiếp xúc cơ học, mang lại độ chính xác cao.

Bao gồm 2 dòng máy chính :

C640 thickness tester - Máy đo độ dày C640 là máy đo độ dày tự động theo phương pháp tiếp xúc cơ học có độ chính xác cao, có thể được sử dụng để đo độ dày của màng, tấm, giấy, bìa sóng, hàng dệt, vải không dệt và vật liệu cách nhiệt rắn, v.v. Bao gồm tính năng tùy chọn - lấy mẫu tự động - được thiết kế để đo độ dày nhiều điểm liên tiếp.

Máy kiểm tra độ dày CHY-C2A - Labthink là dòng máy đo độ dày dựa trên phương pháp tiếp xúc và cung cấp phép đo độ dày chính xác cho màng nhựa, tấm, giấy, lá kim loại, tấm silicon. Kết quả kiểm tra sẽ hiển thị theo thời gian thực cùng với giá trị max, min và trung bình. Với cấu tạo tự động nâng đầu ép tạo điều kiện giảm thiểu lỗi hệ thống do yếu tố con người gây ra trong quá trình thử nghiệm

Labthink W3/030 Water Vapor Transmission Rate Tester – Máy đo độ thẩm thấu hơi nước

W3 / 030 dựa trên phương pháp cốc và được thiết kế để đo tốc độ truyền hơi nước của màng nhựa, màng nhiều lớp, tấm cũng như các vật liệu khác nhau được sử dụng trong ngành y tế và xây dựng.

Labthink W3/031 Water Vapor Transmission Rate Tester– Máy đo độ thẩm thấu hơi nước

W3 / 031 được áp dụng chuyên nghiệp để kiểm tra tốc độ truyền hơi nước của mẫu phim. Nó được trang bị ba đĩa thử nghiệm riêng lẻ và quá trình thử nghiệm hoàn toàn tự động và phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.

Labthink W3/060 & W3/062 Water Vapor Transmission Rate Test System– Máy đo tốc độ truyền dẫn hơi nước

W3 / 060 dựa trên phương pháp cốc để đo tốc độ truyền hơi nước của màng nhựa, lá kim loại và gói thành phẩm. Máy đo tốc độ truyền dẫn hơi nước W3/060 có sáu ô thử nghiệm độc lập và có thể dễ dàng kết nối với 9 hệ thống vệ tinh.

Labthink W3/0120 Water Vapor Transmission Rate Tester– Máy đo tốc độ truyền dẫn hơi nước

W3 / 0120 dựa trên phương pháp cốc để đo tốc độ truyền hơi nước của màng nhựa, lá và gói thành phẩm. W3 / 0120 có 12 ô kiểm tra độc lập và phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế ASTM, ISO.