asco-dry-ice-container-thung-chua-da-kho-asco-co2-thung-tru-dong-asco-co2.png

Nhằm  tối ưu hóa khâu vận chuyển đá khô, đòi hỏi phải bảo quản đá khô cũng phải tối ưu

ASCO cung cấp nhiều loại thùng  lưu trữ đá khô khác nhau- đảm bảo cách nhiệt  để giảm thiểu sự hóa hơi và đảm bảo cho đá khô ở trạng thái tốt nhất.

Thùng chưa đá khô ASCO  phù hợp để lưu trữ các viên đá khô cũng như các khối đá khô.

ASCO cung cấp các loại thùng chứa đá khô như sau :

ASCO Dry Ice Box AT126 Thùng chứa đá khô AT126 Asco 4063246 Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2
ASCO Dry Ice Container AT240W Thùng chứa đá khô AT240W Asco Co2 4063652 , Asco Co2 4046629 Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2
ASCO Dry Ice Container AT440 Thùng chứa đá khô AT440 Asco 4064262 Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2

ANS Vietnam là nhà phân phối hàng Asco Co2 tại Việt Nam.

Vui lòng liên hệ theo Email:  loan.ans@ansvietnam.com hay số điện thoại ☎ 0968186641 để nhận giá hỗ trợ ngay (1 số chúng tôi có sẵn kho hay về nhanh)