may-dong-vien-da-kho-asco.png

ANS Vietnam là nhà phân phối hàng Asco Co2 tại Việt Nam.

Vui lòng liên hệ theo Email:  loan.ans@ansvietnam.com hay số điện thoại ☎ 0968186641 để nhận giá hỗ trợ ngay (1 số chúng tôi có sẵn kho hay về nhanh)

ASCO là nhà cung cấp các giải pháp toàn diện về khí CO2 và đá khô với khách hàng trên toàn thế giới.

Máy làm đá viên khô ASCO lý tưởng cho người dùng cuối muốn tự sản xuất đá khô . Máy làm đá viên nhỏ gọn này hoàn toàn phù hợp để sản xuất số lượng đá khô nhỏ với mục đích cung cấp cho máy làm sạch bằng đá khô và làm mát.

Asco cung cấp nhiều Máy làm đá viên khô có công suất  và sản xuất các viên đá khô có đường kính khác nhau 

ASCO Dry Ice Pelletizer A30P Máy đóng viên đá khô Asco A30P Asco 4044517, Asco Co2 4044519, Asco Co2 4044518, Asco Co2 4044516, Asco Co2 4063029, Asco Co2 4044520, Asco Co2 4044521, Asco Co2 900600 Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2
ASCO Dry Ice Pelletizer A55P Máy đóng viên đá khô Asco A55P Asco Co2 900103 Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2
ASCO Dry Ice Pelletizer A120P Máy đóng viên đá khô Asco A120P Asco Co2 A120P-D3, Asco Co2 901010, Asco Co2 4044839, Asco Co2 4044843, Asco Co2 4045031, Asco Co2 4045030, Asco Co2 4044837, Asco Co2 4044838, Asco Co2 4044491 Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2
ASCO Dry Ice Pelletizer P28i  Máy taoViên đá khô Asco P28i  Asco Co2 P28i-D3, Asco Co2 900760, Asco Co2 4044250, Asco Co2 4044255, Asco Co2 4044253, Asco Co2 4063235 Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2
ASCO Dry Ice Pelletizer P450 Máy đóng viên đá khô Asco P450 Asco 900124, Asco Co2 4045146, Asco Co2 4045147, Asco Co2 4045148, Asco Co2 4045149, Asco Co2 4045150, Asco Co2 4045187 Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2
ASCO Dry Ice Pelletizer P75i Máy đóng viên đá khô Asco P75i Asco 901153, Asco Co2 4066384, Asco Co2 4045146, Asco Co2 4045147, Asco Co2 4045148, Asco Co2 4045149, Asco Co2 4045150, Asco Co2 4066382, Asco Co2 4066385, Asco Co2 4066458, Asco Co2 4066459, Asco Co2 4066386, Asco Co2 4066460, Asco Co2 4066501 Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2