may-lam-sach-bang-phuong-phap-phun-da-kho-may-phun-da-kho-asco-dry-ice-blasting-unit-asco.png

Máy phun đá khô co2  Asco đảm bảo làm sạch bề mặt chính xác, nhanh chóng và nhất quán.

Đá khô CO2 được gia tốc trong vòi phun nén khí của máy bắn đá CO2. Sau đó tác động trực tiếp lên bề mặt cần làm sạch với vận tốc âm thanh. Chúng nhanh chóng bẻ gãy cấu trúc chất bẩn, rồi đánh bật lớp bám dai dẳng bên ngoài.

Ngay sau khi va chạm, đá khô hóa hơi và quay trở lại bầu khí quyển dưới dạng khí tinh khiết (CO2) mà không để lại bất kỳ hơi ẩm nào.  Vì độ cứng của các viên chỉ xấp xỉ. 2 Mohs, việc làm sạch hầu như không bị mài mòn và chất lượng bề mặt được duy trì.

Hiện tại Asco Co2 - cung cấp các dạng máy phun đá khô Co2 như sau :

Dry Ice Blasting Unit ASCO Nanojet Máy phun đá khô CO2 Nanojet , Máy bắn đá khô CO2 Nanojet , máy làm sạch bằng đá khô CO2 Nanojet, máy làm sạch bằng phương pháp phun đá khô Nanojet, máy làm sạch khuôn vật liệu Nanojet , máy làm sạch khuôn phôi Nanojet,, máy làm sạch khuôn lõi Nanojet,, máy làm sạch khuôn phun Nanojet,, máy làm sạch khuôn khuôn đúc áp lực cao Nanojet 900910, Asco Co2 4064272 , Asco Co2 4064272, Asco Co2 4063748, Asco Co2 4064141, Asco Co2 4047111, Asco Co2 4047095, Asco Co2 4047089, Asco Co2 4064464, Asco Co2 4063744, Asco Co2 4047109, Asco Co2 4047110, Asco Co2 4047119, Asco Co2 4064129, Asco Co2 4064491, Asco Co2 4047277, Asco Co2 4047278, Asco Co2 4047124, Asco Co2 4063501, Asco Co2 4046018, Asco Co2 4064528 Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2
Dry Ice Blasting Unit ASCOJET 1208 Máy phun đá khô CO2 ASCOJET 1208 , Máy bắn đá khô CO2 ASCOJET 1208 , máy làm sạch bằng đá khô CO2 ASCOJET 1208, máy làm sạch bằng phương pháp phun đá khô ASCOJET 1208, máy làm sạch khuôn vật liệu ASCOJET 1208 , máy làm sạch khuôn phôi ASCOJET 1208,, máy làm sạch khuôn lõi ASCOJET 1208,, máy làm sạch khuôn phun ASCOJET 1208,, máy làm sạch khuôn khuôn đúc áp lực cao ASCOJET 1208 Asco ASCOJET 1208, Asco Co2 900960, Asco Co2 4063745, Asco Co2 4047321, Asco Co2 4047104, Asco Co2 4064129, Asco Co2 4064567, Asco Co2 4047228, Asco Co2 4047321, Asco Co2 4047216, Asco Co2 4047222, Asco Co2 407223, Asco Co2 4064570, Asco Co2 4047026, Asco Co2 4047265, Asco Co2 4064528, Asco Co2 4064527, Asco Co2 4045955 Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2
Dry Ice Blasting Unit ASCOJET 1701 Máy phun đá khô CO2 ASCOJET 1701 , Máy bắn đá khô CO2 ASCOJET 1701 , máy làm sạch bằng đá khô CO2 ASCOJET 1701, máy làm sạch bằng phương pháp phun đá khô ASCOJET 1701, máy làm sạch khuôn vật liệu ASCOJET 1701 , máy làm sạch khuôn phôi ASCOJET 1701,, máy làm sạch khuôn lõi ASCOJET 1701,, máy làm sạch khuôn phun ASCOJET 1701,, máy làm sạch khuôn khuôn đúc áp lực cao ASCOJET 1701 Asco ASCOJET 1701, Asco Co2 901023, Asco Co2 4063749, Asco Co2 4047144, Asco Co2 4045987, Asco Co2 4064129, Asco Co2 4045870, Asco Co2 4045402, Asco Co2 4045403, Asco Co2 4047216, Asco Co2 4047141, Asco Co2 4047219, Asco Co2 4047220, Asco Co2 4045873, Asco Co2 4047257, Asco Co2 4047040, Asco Co2 4047129, Asco Co2 4047321, Asco Co2 4045871, Asco Co2 4047228, Asco Co2 4047321, Asco Co2 4047222, Asco Co2 4047223, Asco Co2 4045874, Asco Co2 4047265, Asco Co2 4047140, Asco Co2 4045955, Asco Co2 4045949, Asco Co2 4065213 Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2
Dry Ice Blasting Unit ASCOJET 1708 Combi Blaster Máy phun đá khô CO2 ASCOJET 1708 , Máy bắn đá khô CO2 ASCOJET 1708 , máy làm sạch bằng đá khô CO2 ASCOJET 1708, máy làm sạch bằng phương pháp phun đá khô ASCOJET 1708, máy làm sạch khuôn vật liệu ASCOJET 1708 , máy làm sạch khuôn phôi ASCOJET 1708,, máy làm sạch khuôn lõi ASCOJET 1708,, máy làm sạch khuôn phun ASCOJET 1708,, máy làm sạch khuôn khuôn đúc áp lực cao ASCOJET 1708 Asco 900480, Asco Co2 4063751, Asco Co2 4061580, Asco Co2 4061696, Asco Co2 4065213, Asco Co2 4047140, Asco Co2 4045870, Asco Co2 4045402, Asco Co2 4047144, Asco Co2 4045403, Asco Co2 4047216, Asco Co2 4047141, Asco Co2 4047219, Asco Co2 4047220, Asco Co2 4045873, Asco Co2 4047257, Asco Co2 4047040, Asco Co2 4047129, Asco Co2 4047321, Asco Co2 4047104, Asco Co2 4045871, Asco Co2 4047228, Asco Co2 4047321, Asco Co2 4047222, Asco Co2 4047223, Asco Co2 4045874, Asco Co2 4047265, Asco Co2 4045955, Asco Co2 4045949, Asco Co2 4064129 Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2
Dry Ice Blasting Unit ASCOJET 2008 Combi Pro Máy phun đá khô CO2 ASCOJET 2008 , Máy bắn đá khô CO2 ASCOJET 2008 , máy làm sạch bằng đá khô CO2 ASCOJET 2008, máy làm sạch bằng phương pháp phun đá khô ASCOJET 2008, máy làm sạch khuôn vật liệu ASCOJET 2008 , máy làm sạch khuôn phôi ASCOJET 2008,, máy làm sạch khuôn lõi ASCOJET 2008,, máy làm sạch khuôn phun ASCOJET 2008,, máy làm sạch khuôn khuôn đúc áp lực cao ASCOJET 2008 ASCOJET 2008 , Asco Co2  901050, Asco Co2 4063750, Asco Co2 4045393, Asco Co2 4063751, Asco Co2 4061580, Asco Co2 4046952, Asco Co2 4061696, Asco Co2 4065213, Asco Co2 4064576, Asco Co2 4064129, Asco Co2 4045394, Asco Co2 4046903, Asco Co2 4045395, Asco Co2 40447266, Asco Co2 4063749, Asco Co2 4047144, Asco Co2 4045987, Asco Co2 4064567, Asco Co2 4045402, Asco Co2 4045403, Asco Co2 4047216, Asco Co2 4047141, Asco Co2 4047219, Asco Co2 4047220, Asco Co2 4064575, Asco Co2 4047257, Asco Co2 4047040, Asco Co2 4063745, Asco Co2 4047321, Asco Co2 4047104, Asco Co2 4064567, Asco Co2 4047228, Asco Co2 4047321, Asco Co2 4047222, Asco Co2 4047223, Asco Co2 4064570, Asco Co2 4047265, Asco Co2 4064990, Asco Co2 4045955, Asco Co2 4045949 Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2

 

ANS Vietnam là nhà phân phối hàng Asco Co2 tại Việt Nam.

Vui lòng liên hệ theo Email:  loan.ans@ansvietnam.com hay số điện thoại ☎ 0968186641 để nhận giá hỗ trợ ngay (1 số chúng tôi có sẵn kho hay về nhanh)