bo-chuyen-doi-2.png

Model: EDS-305-M-SC  ǀ  Bộ chuyển đổi

Mô tả:

-Cảnh báo đầu ra rơ le khi mất điện và cảnh báo ngắt cổng

-Phát sóng bảo vệ bão

-Dải nhiệt độ hoạt động -40 đến 75 ° C (kiểu T)