remote-ethernet-i-o-1.png

Model: ioLogik E1210  ǀ  Remote Ethernet I/O

Mô tả:

-Người dùng có thể tự định địa chỉ Modbus TCP Slave.

-Hỗ trợ chế độ bộ điều hợp EtherNet / IP

-Hỗ trợ API RESTful cho các ứng dụng IIoT

-Bộ chuyển mạch Ethernet 2 cổng cho cấu trúc liên kết daisy-chain

-Tiết kiệm thời gian và chi phí đi dây với giao tiếp ngang hàng

-Giao tiếp tích cực với Máy chủ MX-AOPC UA

-Hỗ trợ SNMP v1 / v2c

-Dễ dàng triển khai và cấu hình hàng loạt với tiện ích ioSearch

-Cấu hình thân thiện qua trình duyệt web

-Đơn giản hóa việc quản lý I / O với thư viện MXIO dành cho Windows hoặc Linux

-Chứng nhận Hạng I Division 2, ATEX Zone 2

-Nhiệt độ hoạt động rộng từ -40 đến 75 ° C (-40 đến 167 ° F)