bo-chuyen-doi-loadcell-lc210-lc210c-lc210az.png

Đây là những bộ chuyển đổi loadcell cơ bản được trang bị chỉ có các chức năng cần thiết và được lựa chọn cẩn thận. Tất cả các chức năng cần thiết cho thiết bị như chức năng hiệu chuẩn, cung cấp năng lượng kích thích cầu và bộ lọc thông thấp được tích hợp vào thân máy. Là thiết bị chị em, LC210C với đầu ra hiện tại và LC210AZ với chức năng tự động không điện tử có sẵn.