bo-khuech-dai-may-do-kim-loai-1.png

ID No: P81030, Type: NTG 251 ǀ Bộ khuếch đại máy dò kim loại

Thông tin chi tiết tham khảo thêm:

https://ege-elektronik.com/PDF/Datenblatt/EE8_6.pdf