chi-bao-ky-thuat-so-dong-du300a.png

Dòng DU300 là màn hình hiển thị dữ liệu số để mở cổng từ bộ chuyển đổi A / D, nó có khả năng hiển thị cao và phù hợp với bảng điều khiển cổng.