truc-xoay-ntx400.png

Sê-ri NTX400 là chỉ báo mở cổng loại sàn và nhỏ gọn bằng cách đo trực tiếp vòng quay trục của tời cổng. 
Bộ phát synchro được gắn cho tín hiệu đầu ra. 
Có sẵn cho cổng Radial và cổng Sluice.