bo-chuyen-doi-tin-hieu-glcw.png

Sê-ri GLCW là bộ chuyển đổi tín hiệu từ Synchro sang Digital để xuất ra thiết bị bên ngoài. 
Nó có nhiều chức năng hữu ích để điều chỉnh chỉ báo mở cổng. 
Bảng chuyển đổi tỷ lệ phi tuyến tính có thể được thiết lập và nó phù hợp với cổng xuyên tâm.