may-do-do-am-1.png

Ứng dụng: - Có thể tích hợp với nhiều đầu dò để đo độ ẩm gỗ, giấy, các-tông, vữa/ thạch cao

Đặc trưng sản phẩm: - Đầu dò tùy chọn tương ứng với từng ứng dụng cho: gỗ, giấy, vữa/ bê tông,… - Màn hình hiển thị lớn, dễ dàng đọc với thiết kế chắc chắn - Dễ dàng kiểm tra độ ẩm hoặc độ khô với chức năng giới hạn cao/ thấp