may-dong-goi-da-kho-dang-vien-pbm-500-pbm-1000-pbm-1500.png

Asco Co2  cung cấp một loạt các máy đóng bao viên đá khô ASCO. Mỗi máy có thể được điều chỉnh riêng theo yêu cầu cụ thể. Máy đóng gói đá khô đảm bảo quy trình sản xuất kinh tế và hiệu quả và tránh mọi tiếp xúc với đá khô, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn cao nhất cho nhân viên của bạn.

Asco Co2 cung cấp từ các hệ thống bán thủ công đến hệ thống sản xuất hoàn toàn tự động với các đơn vị đóng gói từ 500 g - 10 kg (1,1 đến 22 lb). Mỗi máy có thể được điều chỉnh riêng theo yêu cầu cụ thể của bạn.

Asco Co2 có các dòng máy đóng gói như sau : 

ASCO Dry Ice Pellets Repacking Hệ thống tái đóng gói đá khô viên từ bao bì lớn sang bao bì nhỏ   Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2
ASCO Bucket Filling System for Dry Ice Pellets Hệ thống làm đầy đá khô tự động   Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2
Automatic Wrapping Machine APM120 Máy đóng gói đá khô tự động  APM120, Asco Co2 901214, Asco Co2 901213, Asco Co2 4045179, Asco Co2 4045171 Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2
ASCO Passive Saw for Dry Ice Slices Máy cưa đá khô thụ động Asco 900720, Asco Co2 900720, Asco Co2 900721, Asco Co2 4062692 Asco Co2 Vietnam,  AscoCo2 Vietnam, đại lý asco co2

ANS Vietnam là nhà phân phối hàng Asco Co2 tại Việt Nam.

Vui lòng liên hệ theo Email:  loan.ans@ansvietnam.com hay số điện thoại ☎ 0968186641 để nhận giá hỗ trợ ngay (1 số chúng tôi có sẵn kho hay về nhanh)