may-kiem-kim-may-mac-sanko-nikka.png

SC1-600 Máy kiểm kim may mặc Sanko Nikka Vietnam ANSdanang

Ứng dụng: Kiểm kim và kim loại

Đặc trưng sản phẩm: - Khả năng phát hiện kim loại đạt mức Feφ1.0 SUSφ2.5 - Tích hợp màn hình điều khiển cảm ứng - Lưu và trích xuất dữ liệu thông qua đầu USB dễ dàng