may-phat-hien-kim-loai-va-phat-hien-kim-4.png

Ứng dụng: Sản phẩm may dùng kim : Hàng dệt kim, vải , thảm. Hàng may mặc : Miếng đệm vai, mũ, khăn tắm...

Đặc trưng sản phẩm: Có thể phát hiện được kim loại nằm trong các sản phẩm dày hay cồng kềnh với độ chính xác cao