mo-to-rung-khi-nen-pneumatic-vibrators-bcar-bcir-bsir.png

Email 📧 kim@ansgroup.asia  ☎ 0988 782 338 

Invicta Vibrators - Mô tơ rung khí nén Pneumatic  Vibrators

BCAR Series:

Dòng BCAR Series là dòng mô tơ rung khí nén có đệm khí trong quá trình di chuyển tiến- lùi nên tạo nên quá trình hoạt động êm ái hơn- là điều kiện lý tưởng để cung cấp lực cho cho sàn rung nhỏ, khay nạp, bàn rung hoặc  phễu tiếp liệu , máng chuyển , phễu liệu và phễu chứa.

  • Có thể dùng trong môi trường điều kiện ATEX Zones 1 & 2, 21 & 22
  • Vận hành êm

BCIR series

Dòng mô tơ này lý tưởng cho việc tăng cường dòng chảy của vật liệu trong phễu. Tuy nhiên dòng này hơi ồn hơn so với dòng BCAR

  • Có đệm khí trong quá trình di chuyển
  • Có thể dùng trong môi trường điều kiện ATEX Zones 1 & 2, 21 & 22
  • Tạo ra nhiều lực hơn BCAR

BSIR series

là dòng mô tơ khí nén tác động đơn thường được điều khiển bằng van điện từ và bộ hẹn giờ điện tử Invicta

  • Tác động đơn lẻ
  • Có thể dùng trong môi trường điều kiện ATEX Zones 1 & 2, 21 & 22
  • Sử dụng kết hợp với bộ hẹn giờ điện
  • Tạo ra nhiều lực hơn  cả  dòng BCAR & BCIR

Bảng chọn code :

Pneumatic Piston Vibrator Motors

BCAR 25

Mô tơ rung khí nén,  Vibrator Motor,  Invicta Vibrator Vietnam, Motor rung Invicta

Pneumatic Piston Vibrator Motors

BCAR 31

Mô tơ rung khí nén,  Vibrator Motor,  Invicta Vibrator Vietnam, Motor rung Invicta

Pneumatic Piston Vibrator Motors

BCAR 40

Mô tơ rung khí nén,  Vibrator Motor,  Invicta Vibrator Vietnam, Motor rung Invicta

Pneumatic Piston Vibrator Motors

BCAR 55

Mô tơ rung khí nén,  Vibrator Motor,  Invicta Vibrator Vietnam, Motor rung Invicta

Pneumatic Piston Vibrator Motors

BCAR 70

Mô tơ rung khí nén,  Vibrator Motor,  Invicta Vibrator Vietnam, Motor rung Invicta

Pneumatic Piston Vibrator Motors

BCAR 90

Mô tơ rung khí nén,  Vibrator Motor,  Invicta Vibrator Vietnam, Motor rung Invicta

Pneumatic Piston Vibrator Motors

BCIR 25

Mô tơ rung khí nén,  Vibrator Motor,  Invicta Vibrator Vietnam, Motor rung Invicta

Pneumatic Piston Vibrator Motors

BCIR 31

Mô tơ rung khí nén,  Vibrator Motor,  Invicta Vibrator Vietnam, Motor rung Invicta

Pneumatic Piston Vibrator Motors

BCIR 40

Mô tơ rung khí nén,  Vibrator Motor,  Invicta Vibrator Vietnam, Motor rung Invicta

Pneumatic Piston Vibrator Motors

BCIR 55

Mô tơ rung khí nén,  Vibrator Motor,  Invicta Vibrator Vietnam, Motor rung Invicta

Pneumatic Piston Vibrator Motors

BCIR 70

Mô tơ rung khí nén,  Vibrator Motor,  Invicta Vibrator Vietnam, Motor rung Invicta

Pneumatic Piston Vibrator Motors

BCIR 90

Mô tơ rung khí nén,  Vibrator Motor,  Invicta Vibrator Vietnam, Motor rung Invicta

Pneumatic Piston Vibrator Motors

BSIR 31

Mô tơ rung khí nén,  Vibrator Motor,  Invicta Vibrator Vietnam, Motor rung Invicta

Pneumatic Piston Vibrator Motors

BSIR 40

Mô tơ rung khí nén,  Vibrator Motor,  Invicta Vibrator Vietnam, Motor rung Invicta

Pneumatic Piston Vibrator Motors

BSIR 55

Mô tơ rung khí nén,  Vibrator Motor,  Invicta Vibrator Vietnam, Motor rung Invicta

Pneumatic Piston Vibrator Motors

BSIR 70

Mô tơ rung khí nén,  Vibrator Motor,  Invicta Vibrator Vietnam

Pneumatic Piston Vibrator Motors

BSIR 90

Mô tơ rung khí nén,  Vibrator Motor,  Invicta Vibrator Vietnam

 

Thông số kỹ thuật chi tiết :

https://www.invictavibrators.com/pdf/1491390723P3015_Pneumatic%20Series_Web_Iss_B.pdf