cam-bien-day-de-phat-hien-dong-chay-manh-vo-gwd2.png

Cảm biến dây là để phát hiện dòng chảy mảnh vỡ trực tiếp bằng cách cắt dây được căng trong mặt cắt ngang của torrent. Tín hiệu được phát hiện có thể được xuất ra thiết bị còi báo động để biết thông tin sơ tán.