thiet-bi-do-am-thanh-suc-khi-nuoc-ngam-gas-03.png

GAS-03 là một cảm biến nhận độ nhạy cao để nghe Ground Aeration Sound (GAS) để phát hiện vị trí của dòng nước ngầm. Nó có thể hữu ích cho dự đoán về sự cố dốc vì sự tồn tại của dòng nước ngầm ảnh hưởng đến cường độ của độ dốc. Ngoài ra, có thể phát hiện một điểm rò rỉ của thân đập / đê và như vậy