bo-chuyen-doi-tin-hieu-sldc4c.png

Sê-ri SLDC4C là một bộ chuyển đổi dữ liệu từ synchro sang analog.