may-do-kim-may-kiem-kim-may-mac-may-phat-hien-kim-dang-bang-chuyen-danh-cho-cac-mau-kim-loai-chua-ion.png

APA 6800W  Máy dò kim / Máy kiểm kim may mặc  Máy phát hiện kim dạng băng chuyền ( dành cho các mẫu kim loại chứa ion) Sanko Nikka Vietnam ANSdanang