may-phat-hien-kim-loai-va-phat-hien-kim-may-kiem-kim-may-mac-1.png

TY-30, TY-20Z Máy phát hiện kim loai và phát hiện kim, Máy kiểm kim may mặc Sanko Vietnam ANSdanang

Ứng dụng: - Phát hiện được những mảnh kim đi lạc, kim gãy, mảnh vỡ kim loại trong quần áo (công nghiệp may mặc) - Phát hiện những mảnh vỡ của kim loại, đinh trong các sản phẩm y tế và đóng gói - Phát hiện để loại bỏ kẹp tóc trong các sản phẩm y tế và vũ khí

Đặc trưng sản phẩm: TY-30, TY-20Z - loại cầm tay và dễ dàng phát hiện dò tìm các mảnh kim gãy trong quần áo (loại không dùng nút kim loại). TY-30 có thêm chức năng dò tìm kim loại ở dải rông với công tắc chuyển đổi khi cần thiết.