trinh-chuyen-doi-loadcell-loai-plug-in-lc1111.png

Bộ chuyển đổi loadcell siêu nhỏ hiệu suất cao. Đây là những bộ khuếch đại cho thiết bị có thể khuếch đại ổn định đầu ra điện áp cực nhỏ từ loadcell. 100V AC hoặc 12V đến 24V DC có thể được chỉ định khi đặt hàng. Được trang bị là nguồn cung cấp kích thích cầu, mạch điều chỉnh độ lợi bằng không, chức năng hiệu chuẩn, chức năng đầu ra điện áp / dòng điện và bộ lọc thông thấp.