cam-bien-dich-chuyen-soi-quang-khac-biet-atw200.png

Sự dịch chuyển tốc độ cao thực sự (không phải giá trị tích phân của vận tốc) đo đến băng thông lên đến 3 MHz. 
Hoạt động dễ dàng mà chỉ đóng đầu dò cảm biến vào bề mặt mục tiêu. 
Việc hiệu chuẩn độ phản xạ bề mặt là không cần thiết.