Đại lý Elettrotek Kabel,Elettrotek Kabel Vietnam,  Profibus can bus profinet Vietnam, dây cáp Profibus can bus profinet Vietnam

Vui lòng liên hệ theo Email 📧 kim@ansgroup.asia  ☎ 0988 782 338 để nhận giá hỗ trợ ngay

39320CEX042M01 SPECIAL PROFINET681 continuosly fl exible, type C
SPECIAL PROFINET682 continuosly fl exible, type C, UL approval
Profibus can bus profinet- Dây cáp Profibus can bus profinet  Đại lý Elettrotek Kabel,Elettrotek Kabel Vietnam,  Profibus can bus profinet Vietnam, dây cáp Profibus can bus profinet Vietnam
39330CEX022A22 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, Profibus can bus profinet Vietnam, dây cáp Profibus can bus profinet Vietnam
39330CEX042A26 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, Profibus can bus profinet Vietnam, dây cáp Profibus can bus profinet Vietnam
    Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, Profibus can bus profinet Vietnam, dây cáp Profibus can bus profinet Vietnam
39060CV4020A24 S CAN-BUS 628
UL approval, halogen-free for cable tracks
Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, Profibus can bus profinet Vietnam, dây cáp Profibus can bus profinet Vietnam
39060CV4020A22 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, Profibus can bus profinet Vietnam, dây cáp Profibus can bus profinet Vietnam
39060CV4020A20 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, Profibus can bus profinet Vietnam, dây cáp Profibus can bus profinet Vietnam
39060CV4022A24 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, Profibus can bus profinet Vietnam, dây cáp Profibus can bus profinet Vietnam
39060CV4022A22 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, Profibus can bus profinet Vietnam, dây cáp Profibus can bus profinet Vietnam
39060CV4022A20 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, Profibus can bus profinet Vietnam, dây cáp Profibus can bus profinet Vietnam
    Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, Profibus can bus profinet Vietnam, dây cáp Profibus can bus profinet Vietnam
39180CVB020M03 SPECIAL PROFIBUS 634 UL, UL approval, for cable tracks Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, Profibus can bus profinet Vietnam, dây cáp Profibus can bus profinet Vietnam
39180CV403BM07 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, Profibus can bus profinet Vietnam, dây cáp Profibus can bus profinet Vietnam
    Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, Profibus can bus profinet Vietnam, dây cáp Profibus can bus profinet Vietnam
39290CEX042M01 PROFINET 678 fi xed installation, type A
SPECIAL PROFINET 678 UL fl exible application, type B, UL approval
Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, Profibus can bus profinet Vietnam, dây cáp Profibus can bus profinet Vietnam
39300BEX042A26 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, Profibus can bus profinet Vietnam, dây cáp Profibus can bus profinet Vietnam
    Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, Profibus can bus profinet Vietnam, dây cáp Profibus can bus profinet Vietnam
  Gaalflex® PROFINET 662-663 UL-663 PLTC
Flexible application, type B, UL approval
Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, Profibus can bus profinet Vietnam, dây cáp Profibus can bus profinet Vietnam
    Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, Profibus can bus profinet Vietnam, dây cáp Profibus can bus profinet Vietnam
39210CEX022M03 PROFINET654 fi xed installation,type A
PROFINET655 fi xed installation,type A, UL approval
Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, Profibus can bus profinet Vietnam, dây cáp Profibus can bus profinet Vietnam
39220CEX022A22 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, Profibus can bus profinet Vietnam, dây cáp Profibus can bus profinet Vietnam
    Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, Profibus can bus profinet Vietnam, dây cáp Profibus can bus profinet Vietnam
39050CV4020A24 CAN-BUS 627
UL approval 
Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, Profibus can bus profinet Vietnam, dây cáp Profibus can bus profinet Vietnam
39050CV4020A22 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, Profibus can bus profinet Vietnam, dây cáp Profibus can bus profinet Vietnam
39050CV4020A20 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, Profibus can bus profinet Vietnam, dây cáp Profibus can bus profinet Vietnam
39050CV4020A19 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, Profibus can bus profinet Vietnam, dây cáp Profibus can bus profinet Vietnam
39050CV4022A24 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, Profibus can bus profinet Vietnam, dây cáp Profibus can bus profinet Vietnam
39050CV4022A22 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, Profibus can bus profinet Vietnam, dây cáp Profibus can bus profinet Vietnam
39050CV4022A20 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, Profibus can bus profinet Vietnam, dây cáp Profibus can bus profinet Vietnam
39050CV4022A19 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, Profibus can bus profinet Vietnam, dây cáp Profibus can bus profinet Vietnam
    Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, Profibus can bus profinet Vietnam, dây cáp Profibus can bus profinet Vietnam
39140CVB020A22 PROFIBUS 637 UL approval Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, Profibus can bus profinet Vietnam, dây cáp Profibus can bus profinet Vietnam
39141CVB020A22 Elettrotek Kabel Vietnam, đại lý Elettrotek Kabel, Profibus can bus profinet Vietnam, dây cáp Profibus can bus profinet Vietnam

=====================================================

ANS là đại lý phân phối chính hãng Elettrotek Kabel, tại Vietnam 

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7