cam-bien-do-rung.png

Model: ST5491E-022-410-00  ǀ Cảm biến đo rung

Mô tả:

• Màn hình LCD

• Hỗ trợ vòng lặp

• Tín hiệu đầu ra 4-20 mA tỷ lệ với vận tốc

• Giao diện w / PLC, DCS và màn hình 4-20 mA

• Tích hợp bảo vệ chống sốc nhiệt.

• Bảo vệ vấn đề "Độ dốc trượt tuyết"

• Dải tần số rộng nhất

• Bộ lọc băng thông cao và thông thấp

• Đế gắn tích và vỏ bảo vệ tích hợp