cam-bien-tiem-can-7.png

Art. No.: 2319D  ǀ  Type: IKL 015.33 GH  ǀ  Cảm biến tiệm cận

Mô tả:

Công tắc tiệm cận được bảo vệ ngắn mạch cho nguồn 10 - 55 V DC với công nghệ 3 dây.

PNP – chế độ mở thường

Cảm biến phù hợp với môi trường xung quanh có nhiệt độ cao.