lo-vi-song-do-muc-nuoc-mir-1.png

Đây là máy đo mực nước vi sóng xác định mực nước dựa trên thời gian truyền xung. Vì thiết bị này sử dụng lò vi sóng, nó không bị ảnh hưởng bởi các điều kiện môi trường như nhiệt độ và có thể cung cấp một phép đo khả thi trong các dòng sông, v.v.