measuring-wheels-mr241-06d.png

***ANS DaNang công ty XNK hàng đầu và là Nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp. Chúng tôi là nhà phân phối hãng Baumer tại thị trường Việt Nam.

Vui lòng liên hệ theo Email 📧 kim@ansgroup.asia  ☎ 0988 782 338 để nhận giá hỗ trợ ngay (1 số chúng tôi có sẵn kho hay về nhanh️🚀️🚀Outer diameter  63,66 ±0.1 mm

     * Đặt điểm

 Operating temperature -10...+70 °C

 Surface material  Hytrel TPE-E

Wheel material Plastic

Fastening torque/pin   1,5 Nm

Surface hardness, approx.  90° Shore A

Bore ø6 mm

Surface profile  smooth

Circumference 20 cm