truc-xoay-ntx210.png

Sê-ri NTX210 là một chỉ báo mở cửa bằng cách đo trực tiếp một vòng quay trục của vận thăng cổng nước. 
Cũng có sẵn cho cổng Derricking chìm vì cấu trúc chịu nước (độ sâu lên đến 10m). 
Bộ phát synchro có thể được gắn cho tín hiệu đầu ra.