cam-bien-rung-cho-phat-hien-dong-chay-manh-vo-tsv.png

Cảm biến rung là để phát hiện một mảnh vỡ chảy gián tiếp và lặp đi lặp lại bằng cách đo độ rung của mặt đất. Thông thường cảm biến được chôn trong đất gần torrent. 
Tín hiệu được phát hiện có thể được xuất ra thiết bị còi báo động để biết thông tin sơ tán. Ngoài ra, có thể ước tính lưu lượng dòng chảy mảnh vỡ theo biên độ rung.