warning-siren-and-light-twc-010-series.png

Thiết bị kích hoạt Còi báo động và Ánh sáng khi nhận được tín hiệu xuất hiện của dòng chảy mảnh vỡ từ cảm biến Dây / Cảm biến rung. Nó có thể hữu ích để sơ tán nhanh chóng cho cư dân ở hạ lưu.